Mã Vùng 4241 / +9764241Mã Vùng:4241     (+976 4241)
Thành phố hoặc Khu vực:Altai

Quốc gia:

Mông Cổ