Mã Vùng 4231 / +434231Mã Vùng:4231     (+43 4231)
Thành phố hoặc Khu vực:Mittertrixen

Quốc gia:

Áo