Mã Vùng 39 / +59539Mã Vùng:39     (+595 39)
Thành phố hoặc Khu vực:Yby Ja'U

Quốc gia:

Paraguay