Mã Vùng 3842 / +433842Mã Vùng:3842     (+43 3842)
Thành phố hoặc Khu vực:Leoben

Quốc gia:

Áo