Mã Vùng 3747 / +9963747Mã Vùng:3747     (+996 3747)
Thành phố hoặc Khu vực:Toktogul (Toktogul)

Quốc gia:

Kyrgyzstan