Mã Vùng 3736 / +3803736Mã Vùng:3736     (+380 3736)
Thành phố hoặc Khu vực:Kitsman

Quốc gia:

Ukraina