Mã Vùng 3734 / +9963734Mã Vùng:3734     (+996 3734)
Thành phố hoặc Khu vực:Massy (Nooken)

Quốc gia:

Kyrgyzstan