Mã Vùng 3661 / +9963661Mã Vùng:3661     (+996 3661)
Thành phố hoặc Khu vực:Sulukta

Quốc gia:

Kyrgyzstan