Mã Vùng 36 / +67036Mã Vùng:36     (+670 36)
Thành phố hoặc Khu vực:Liquica

Quốc gia:

Đông Timor