Mã Vùng 359 / +86359Mã Vùng:359     (+86 359)
Thành phố hoặc Khu vực:Yuncheng

Quốc gia:

Trung Quốc