Mã Vùng 3579 / +433579Mã Vùng:3579     (+43 3579)
Thành phố hoặc Khu vực:Pöls

Quốc gia:

Áo