Mã Vùng 3464 / +433464Mã Vùng:3464     (+43 3464)
Thành phố hoặc Khu vực:Groß Sankt Florian

Quốc gia:

Áo