Mã Vùng 3442 / +9763442Mã Vùng:3442     (+976 3442)
Thành phố hoặc Khu vực:Bayannuur

Quốc gia:

Mông Cổ