Mã Vùng 344 / +993344Mã Vùng:344     (+993 344)
Thành phố hoặc Khu vực:Akdepe

Quốc gia:

Turkmenistan