Mã Vùng 3431 / +3803431Mã Vùng:3431     (+380 3431)
Thành phố hoặc Khu vực:Halych

Quốc gia:

Ukraina