Mã Vùng 341 / +995341Mã Vùng:341     (+995 341)
Thành phố hoặc Khu vực:Rustavi

Quốc gia:

Gruzia