Mã Vùng 3365 / +433365Mã Vùng:3365     (+43 3365)
Thành phố hoặc Khu vực:Deutsch Schützen-Eisenberg

Quốc gia:

Áo