Mã Vùng 3364 / +433364Mã Vùng:3364     (+43 3364)
Thành phố hoặc Khu vực:Hannersdorf

Quốc gia:

Áo