Mã Vùng 33 / +3633Mã Vùng:33     (+36 33)
Thành phố hoặc Khu vực:Esztergom

Quốc gia:

Hungary