Mã Vùng 33 / +29933Mã Vùng:33     (+299 33)
Thành phố hoặc Khu vực:Nuuk

Quốc gia:

Greenland