Mã Vùng 3174 / +433174Mã Vùng:3174     (+43 3174)
Thành phố hoặc Khu vực:Birkfeld

Quốc gia:

Áo