Mã Vùng 316 / +43316Mã Vùng:316     (+43 316)
Thành phố hoặc Khu vực:Graz

Quốc gia:

Áo