Mã Vùng 3124 / +433124Mã Vùng:3124     (+43 3124)
Thành phố hoặc Khu vực:Gratkorn

Quốc gia:

Áo