Mã Vùng 308 / +1308Mã Vùng:308     (+1 308)
Thành phố hoặc Khu vực:Nebraska

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ