Mã Vùng 3 / +5913Mã Vùng:3     (+591 3)
Thành phố hoặc Khu vực:Pando, Beni, Santa Cruz

Quốc gia:

Bolivia