Mã Vùng 2957 / +432957Mã Vùng:2957     (+43 2957)
Thành phố hoặc Khu vực:Hohenwarth

Quốc gia:

Áo