Mã Vùng 2956 / +432956Mã Vùng:2956     (+43 2956)
Thành phố hoặc Khu vực:Ziersdorf

Quốc gia:

Áo