Mã Vùng 2863 / +432863Mã Vùng:2863     (+43 2863)
Thành phố hoặc Khu vực:Eggern

Quốc gia:

Áo