Mã Vùng 2849 / +432849Mã Vùng:2849     (+43 2849)
Thành phố hoặc Khu vực:Schwarzenau

Quốc gia:

Áo