Mã Vùng 2779 / +3522779Mã Vùng:2779     (+352 2779)
Thành phố hoặc Khu vực:Berdorf/Consdorf

Quốc gia:

Luxembourg