Mã Vùng 2751 / +3522751Mã Vùng:2751     (+352 2751)
Thành phố hoặc Khu vực:Dudelange/Bettembourg/Livange

Quốc gia:

Luxembourg