Mã Vùng 2748 / +3522748Mã Vùng:2748     (+352 2748)
Thành phố hoặc Khu vực:Contern/Foetz

Quốc gia:

Luxembourg