Mã Vùng 2647 / +302647Mã Vùng:2647     (+30 2647)
Thành phố hoặc Khu vực:Fyteies

Quốc gia:

Hy Lạp