Mã Vùng 25 / +35625Mã Vùng:25     (+356 25)
Thành phố hoặc Khu vực:Marsa

Quốc gia:

Malta