Mã Vùng 2442 / +2682442Mã Vùng:2442     (+268 2442)
Thành phố hoặc Khu vực:Ngwenya

Quốc gia:

Swaziland