Mã Vùng 2333664 / +2372333664Mã Vùng:2333664     (+237 2333664)
Thành phố hoặc Khu vực:Mbambili

Quốc gia:

Cameroon