Mã Vùng 233297 / +237233297Mã Vùng:233297     (+237 233297)
Thành phố hoặc Khu vực:Bafang

Quốc gia:

Cameroon


Mã Vùng 233297 / +237233297 (Cameroon)


Đầu số 233297 là mã vùng của Bafang. Và Bafang nằm ở nước Cameroon. Nếu bạn ở ngoài nước Cameroon và muốn gọi cho một người ở Bafang, ngoài mã vùng, bạn cần có mã quốc gia của quốc gia bạn muốn gọi. Mã quốc gia của Cameroon là +237, vì vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam và bạn muốn gọi cho một người ở Bafang, bạn phải nhập số +237 233297 ở đầu số điện thoại của người đó.

Số không ở đầu mã vùng bị bỏ qua trong trường hợp này.

Dấu cộng ở đầu số điện thoại có thể thường được sử dụng ở định dạng này. Tuy nhiên, cách phổ biến hơn là thay thế dấu cộng bằng một chuỗi số kích hoạt mạng điện thoại mà bạn muốn gọi số điện thoại ở một quốc gia khác. ITU khuyến nghị sử dụng số 00, cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia Châu Âu.

Để thay thế +237 233297 mà bạn phải đặt trước số điện thoại của một người ở Bafang để gọi từ Việt Nam, bạn cũng có thể sử dụng số 00237 233297.
Máy tính số điện thoại