Mã Vùng 226931 / +235226931Mã Vùng:226931     (+235 226931)
Thành phố hoặc Khu vực:Logon Occidental

Quốc gia:

Tchad