Mã Vùng 2254 / +2292254Mã Vùng:2254     (+229 2254)
Thành phố hoặc Khu vực:Savalou

Quốc gia:

Bénin