Mã Vùng 2228 / +2422228Mã Vùng:2228     (+242 2228)
Thành phố hoặc Khu vực:Brazzaville

Quốc gia:

Cộng hòa Congo