Mã Vùng 2227 / +2572227Mã Vùng:2227     (+257 2227)
Thành phố hoặc Khu vực:Rural

Quốc gia:

Burundi