Mã Vùng 2225 / +2422225Mã Vùng:2225     (+242 2225)
Thành phố hoặc Khu vực:Niari

Quốc gia:

Cộng hòa Congo