Mã Vùng 222447 / +237222447Mã Vùng:222447     (+237 222447)
Thành phố hoặc Khu vực:Mora

Quốc gia:

Cameroon


Mã Vùng 222447 / +237222447 (Cameroon)


Đầu số 222447 là mã vùng của Mora. Và Mora nằm ở nước Cameroon. Nếu bạn ở ngoài nước Cameroon và muốn gọi cho một người ở Mora, ngoài mã vùng, bạn cần có mã quốc gia của quốc gia bạn muốn gọi. Mã quốc gia của Cameroon là +237, vì vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam và bạn muốn gọi cho một người ở Mora, bạn phải nhập số +237 222447 ở đầu số điện thoại của người đó.

Số không ở đầu mã vùng bị bỏ qua trong trường hợp này.

Dấu cộng ở đầu số điện thoại có thể thường được sử dụng ở định dạng này. Tuy nhiên, cách phổ biến hơn là thay thế dấu cộng bằng một chuỗi số kích hoạt mạng điện thoại mà bạn muốn gọi số điện thoại ở một quốc gia khác. ITU khuyến nghị sử dụng số 00, cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia Châu Âu.

Để thay thế +237 222447 mà bạn phải đặt trước số điện thoại của một người ở Mora để gọi từ Việt Nam, bạn cũng có thể sử dụng số 00237 222447.
Máy tính số điện thoại