Mã Vùng 22230 / +23722230Mã Vùng:22230     (+237 22230)
Thành phố hoặc Khu vực:Nkomo

Quốc gia:

Cameroon