Mã Vùng 2176 / +432176Mã Vùng:2176     (+43 2176)
Thành phố hoặc Khu vực:Tadten

Quốc gia:

Áo