Mã Vùng 216 / +1216Mã Vùng:216     (+1 216)
Thành phố hoặc Khu vực:Ohio

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ