Mã Vùng 2067 / +2272067Mã Vùng:2067     (+227 2067)
Thành phố hoặc Khu vực:Tahoua

Quốc gia:

Niger