Mã Vùng 1 / +2471Mã Vùng:1     (+247 1)
Thành phố hoặc Khu vực:Georgetown

Quốc gia:

Đảo Ascension