Mã Vùng 09901 / +499901Mã Vùng:09901     (+499901)
Thành phố hoặc Khu vực:Hengersberg Bay

Quốc gia:

Đức