Mã Vùng 09842 / +499842Mã Vùng:09842     (+499842)
Thành phố hoặc Khu vực:Uffenheim

Quốc gia:

Đức